Sympathy แปลว่าอะไร ? Sympathy ต่างกับ Empathy ตรงไหน มาทำความรู้จักกัน !

“อยากมีใครสักคนที่เข้าใจเรา” คุณเคยต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่รุนแรง เกินจะรับไหว โดยลำพังคนเดียวบ้างไหม? ในตอนนั้นหากมีใครสักคนที่เข้าใจความยากลำบาก พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณ และพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ คุณคิดว่าคุณจะรู้สึกดีมากแค่ไหน ในสถานการณ์ที่เคร่งเครียดหลายคนต้องพบเจอกับวิกฤติในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิน เรื่องงาน เรื่องสุขภาพ แต่กลับไม่สามารถหาคนระบายความทุกข์ใจใด ๆ ได้เลย ดังนั้นทักษะที่สำคัญในการดำรงชีวิตอยู่ในสถานการณ์วิกฤติที่มีแต่ความแตกต่าง ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างมุมมอง ทักษะนั้นก็คือ Sympathy และ Empathy บทความนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกันว่า Sympathy แปลว่าอะไร และ Empathy แปลว่าอะไร มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง และหากเราอยากที่จะพัฒนาตนเองจะมีวิธีพัฒนาตนเองได้อย่างไร

เริ่มต้นด้วย Sympathy แปลว่าอะไร ?

sympathy แปลว่าอะไร, empathy แปลว่า

Sympathy แปลว่า “ความเห็นอกเห็นใจ” ความโศกเศร้า หรือความสงสารต่อคนอื่นที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่วิกฤติ หรือ ยากลำบาก หลายคนมักสับสนระหว่าง Sympathy กับ Empathy ในภาษาไทยอาจมีความหมายที่คล้ายกัน  

Empathy แปลว่า “การเอาใจใส่” คือความสามารถในการเข้าใจคนอื่นในมุมมองที่พวกเขาเป็น เข้าใจความคิด ความรู้สึก

Empathy แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 1. Cognitive empathy คือ คือความสามารถในการเข้าใจว่าบุคคลรู้สึกอย่างไรและคิดอะไรอยู่ 
 2. Emotional empathy คือ ความสามารถในการเข้าใจบุคคลนั้น เหมือนเราใส่รองเท้าคนละข้างกับเขา เอาความรู้สึกเขามาใส่ในใจเรา การเอาใจใส่ประเภทนี้ช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับคนอื่นได้ดี
 3. Compassionate empathy เป็นมากกว่าการทำความเข้าใจและแบ่งปันความรู้สึกของคนอื่น  แต่คือการที่คุณสามารถรับรู้ ทั้งความคิด อารมณ์และความรู้สึก ทำให้คุณยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ หรือทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อช่วยให้คนอื่นรู้สึกดีขึ้น
 • ความแตกต่างระหว่าง Sympathy และ Empathy

อย่างที่ได้กล่าวไปตอนต้นว่า Sympathy แปลว่าความเห็นอกเห็นใจ ส่วน Empathy แปลว่า ความเอาใจใส่ ซึ่งทั้ง Sympathy และ Empathy ต่างก็เป็นทักษะในเรื่องความรู้สึกเหมือนกัน แต่ก็มีความแตกต่างกัน

 • Sympathy แปลว่า ความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งเป็นความรู้สึกของความโศกเศร้า หรือความสงสารต่อคนอื่นที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่วิกฤติหรือยากลำบาก เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอื่น 

ตัวอย่างเช่น เมื่อมีคนสูญเสียคนที่รัก เป็นเรื่องปกติที่คุณจะรู้สึกเห็นใจคน ๆ นั้นและครอบครัวของเขา หรือหากยังนึกภาพไม่ออกขอยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวหลาย ๆ คน คือ เพื่อนของเราโดนแฟนทำร้ายร่างกายและมาร้องไห้กับเรา ทำให้เราเกิดรู้สึกสงสารเพื่อน เมื่อเพื่อนร้องไห้ก็ร้องไห้กอดคอไปพร้อม ๆ กันนี่ล่ะค่ะคือคุณกำลัง Sympathy 

 • ส่วน Empathy ความเอาใจใส่ มันคือความสามารถในการทำให้ตัวเองเหมือนอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขา และเข้าใจความคิดความรู้สึกของเขาด้วย เปรียบเสมือนคุณใส่รองเท้าคนละข้างกับเขา มองสถานการณ์ผ่านสายตาของเขาเพื่อให้ได้รับความรู้สึกที่แท้จริงว่าพวกเขามีความคิด และความรู้สึกเป็นอย่างไร แทนที่จะรู้สึกแย่ไปกับเขา แต่คุณสามารถแบ่งปันความรู้สึกของพวกเขาได้ด้วย 

หากคุณมี Empathy คุณจะสามารถรับรู้ความรู้สึกของอีกฝ่ายตามความเป็นจริงและแบ่งปันความรู้สึกเหล่านั้น แม้ว่าจะไม่เคยมีประสบการณ์ หรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันก็ตาม

 • การแสดงออกของ Sympathy และ Empathy

sympathy แปลว่าอะไร, empathy แปลว่า

คนที่มี Empathy จะแสดงออกความห่วงใยโดยการ รับฟังอย่างตั้งใจ ทำให้เข้าใจความรู้สึกนึกคิด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ตัดสินเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านประสบการณ์และมุมมองส่วนตัวของตัวเอง ให้ความช่วยเหลือเท่าที่ทำได้ และเหมาะสมตรงตามความต้องการของบุคคลนั้นจริง ๆ ส่วนคนที่มี Sympathy แปลว่า ความเห็นอกเห็นใจ หลายครั้งจะแสดงออกความห่วงใยโดยการจู้จี้จุกจิก ให้คำแนะนำว่าควรทำอย่างไร และคนที่มี Sympathy จะทุกข์ทรมานใจกับเรื่องของคนอื่น

Sympathy และ Empathy วิธีง่ายๆ ในการจดจำและป้องกันความสับสน ผู้เขียนใช้เป็นเทคนิคในการจำตั้งแต่สมัยเรียนปริญาตรีสาขาจิตวิทยา นั่นก็คือ

sympathy แปลว่าอะไร, empathy แปลว่า

Sympathy แปลว่า ความเห็นอกเห็นใจ ใช้หัวในการคิด เมื่อเราคิดเรื่องคนอื่นแล้วตัดสินจากความคิด ประสบการณ์ของเรา ทำให้รู้สึกสงสาร และอินไปกับเรื่องของเขา แบกรับความทุกข์ของคนอื่นมาเป็นของตัวเราเองในบางครั้งผู้ที่มี Sympathy ก็มีอารมณ์ร่วมกับเรื่องทุกข์ใจของผู้อื่นมากเกินไป จนทำให้ตนเองเกิดความรู้สึกเศร้าหมองตามไปด้วย

Empathy ใช้หัวใจในการมอง เมื่อมี Empathy จะเข้าใจผู้อื่นจากจุดที่เขายืนอยู่ ไม่อินไปกับเขา

 • ตัวอย่างของ Empathy และ Sympathy

หากคุณเจอ คุณเอ กำลังนั่งร้องไห้เสียใจอยู่ เนื่องจากเขาพึ่งโดนไล่ออกจากงาน เพราะว่าเขาไปทำงานสายเป็นประจำ และผลการทำงานก็ไม่ผ่านการประเมิน

คนที่มี Empathy จะเข้าไปถามคุณเอว่า “ ตอนนี้รู้สึกอย่างไร ” “ รู้สึกอย่างนี้เพราะอะไร ” แล้วพยายามทำความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนๆ นั้น โดยมีความคิดแบบ Outward mindset คือ การไม่เอาสิ่งที่ตัวเองคิดไปตัดสินคนอื่น และสามารถมองอารมณ์และความรู้สึกของคนอื่นได้อย่างเป็นกลาง แล้วพยายามช่วยหาวิธีแก้ไขต้นเหตุของความเสียใจนี้

คนที่มี Sympathy เมื่อเห็นคุณเอร้องไห้เสียใจเพราะโดนไล่ออกก็จะเกิดความรู้สึกสงสารขึ้นมาและคิดว่าคุณเอต้องกำลังรู้สึกแย่มากๆ อยู่แน่เลย ในบางครั้งอาจจะมีการแสดงออกทางคำพูดเพื่อเป็นการปลอบใจ พยายามโน้มน้าวใจให้เขาเปลี่ยนความคิดผ่านมุมมองของตัวเอง ตัวอย่างการโน้มน้าวใจ เช่น ไม่ต้องเสียใจหรอก ! เรื่องแค่นี้เดี๋ยวก็หางานใหม่ได้เชื่อฉันนะ หรือพูดเชิงเปรียบเปรยให้เห็นถึงสิ่งที่แย่กว่าผ่านความนึกคิดของตัวเอง เพื่อทำให้คุณเอรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นอยู่นี้มันไม่ได้แย่ขนาดนั้น เช่น พูดปลอบใจว่า “ไม่เป็นไรนะคุณเอ คิดสะว่าได้พักผ่อน” แต่ว่าผู้พูดไม่ได้พยายามทำความเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริง

Empathy มีประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่น โดยการทำความเข้าใจว่าผู้คนคิดและรู้สึกอย่างไร และยังช่วยในการลดความขัดแย้งจากมุมมองที่แตกต่างอีกด้วย

 • เคล็ดลับในการฝึกเป็นคนที่มี Empathy

Empathy เป็นทักษะที่คุณสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ ดังนี้

sympathy_แปลว่า, empathy แปลว่า

 1. ฝึกการฟังอย่างตั้งใจ การที่คุณจะสามารถรับรู้และเข้าใจคนอื่นได้ การฟังเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นคุณต้องตั้งใจฟัง และไม่พูดขัดจังหวะ 
 2. ให้ความสนใจกับภาษากายและการสื่อสารอวัจนภาษาประเภทอื่นๆ เช่น ท่าทาง สีหน้า แววตา เมื่อเขาพูดถึงเหตุการณ์ที่เขากำลังเผชิญอยู่
 3. พยายามเข้าใจคนอื่นแม้ว่าคุณจะไม่เห็นด้วยก็ตาม หลายครั้งที่เราไม่เข้าใจคนอื่นเพราะเรามีอคติ ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูด คิด หรือทำ หากคุณอยากเป็นคนที่มี empathy คุณต้องพยายามเข้าใจโดยไม่ติดสินเขาจากความคิดของคุณ 

การฝึก Empathy มีประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีวิกฤติแบบนี้ Empathy นอกจากการช่วยให้คุณเข้าใจคนอื่นแล้ว ยังช่วยให้คุณควบคุมอารมณ์ในยามเครียดได้อีกด้วย

sympathy_แปลว่า, empathy แปลว่า

Inspire Now ! : การพัฒนาตนเองให้มี Sympathy และ Empathy เป็นเรื่องที่ดีทั้งในเรื่องความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับคนอื่น แต่ก็มีสิ่งที่ต้องระวัง หากคุณอ่อนไหวรับปัญหาของคนอื่นมาเป็นของตัวเอง ก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตได้  ดังนั้นหมั่นสังเกตความคิด อารมณ์และความรู้สึกของตัวเองอยู่เสมอ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรับรู้ได้ว่าคุณกำลังเครียด เศร้า จากปัญหาของคนอื่น จงถอยออกมากพักใจบ้าง เราไม่สามารถช่วยจัดการทุกปัญหาได้ แต่เราสามารถเป็นเพื่อนที่ดีอยู่เคียงข้างได้

DIY INSPIRE NOW ทำให้ฉันเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าหรือเปล่า ? คุณเข้าใจแล้วใช่มั้ยว่า Sympathy แปลว่าอะไร ? Sympathy ต่างกับ Empathy ตรงไหน ! อย่าลืมฝึกตัวเองให้เป็นคนที่มี Empathy กันนะคะ ♡

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก: verywellmind.comgrammar.yourdictionary.com

Facebook Comments
Share via

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  เราขออนุญาติใช้คุกกี้นี้เก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นให้กับคุณ

 • คุกกี้การวิเคราะห์

  เราขออนุญาติใช้คุกกี้นี้เก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นให้กับคุณ
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  เราขออนุญาติใช้คุกกี้นี้เก็บข้อมูลต่างๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณ
  Cookies Details

บันทึก
Send this to a friend