growth mindset แปลว่าอะไร ? เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน เพื่อพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น

เรื่องของกรอบความคิด หรือ mindset นั้น เป็นเรื่องที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตของเรา เพราะการที่เรามีวิธีคิดอย่างไรนั้น ย่อมส่งผลไปสู่การตัดสินใจในการทำสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดำเนินชีวิต เรื่องการทำงาน หรือแม้แต่การพัฒนาตนเอง เช่น outward mindset คืออะไรนั้น เราได้เคยอธิบายไปแล้ว ว่าเป็นหนึ่งในวิธีพัฒนาตนเองที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ คราวนี้เราจะมาชวนทุกคนไปรู้จักถึง growth mindset คืออะไรกันบ้าง และ growth mindset แปลว่า อะไร สามารถช่วยให้เราพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นจากเดิมได้อย่างไรบ้าง สาวๆ ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง มาเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับเราเลยค่ะ

growth mindset แปลว่า อะไร ? ช่วยให้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างไร ?

growth mindset คือ, growth mindset แปลว่า

growth mindset แปลว่า การเติบโตของความคิด และเราสามารถพัฒนาความสามารถของเราผ่านการทำงานหนักและความพยายามทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำให้สำเร็จ หรือพูดให้เข้าใจง่ายขึ้น growth mindset คือ การที่เรามองข้ามปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เคยคิดว่าเราทำไม่ได้ เพื่อทดลองทำสิ่งใหม่ๆ เป็นการเอาตัวเองออกจากกรอบความคิดเดิมๆ เพื่อค้นหาสิ่งที่ดีกว่า และพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ในความคิดที่ว่าเราสามารถทำมันได้ ซึ่งจะตรงข้ามกับคำว่า fixed mindset ที่เป็นกรอบความคิดว่าเราไม่สามารถทำได้ หรือคิดว่าตัวเองดีพอแล้ว และเป็นความคิดที่ตายตัว ที่ทำให้เราไม่กล้าที่จะเสี่ยง หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้

growth mindset คือ, growth mindset แปลว่า

ความเชื่อที่แตกต่างกันทั้งสองนี้นำไปสู่พฤติกรรมที่แตกต่างกัน และยังให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอีกด้วย เช่น คนในวัยทำงานที่มีความคิดแบบ growth mindset คือจะแสดงให้เห็นว่าการทำงานของพวกเขาได้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป จนสามารถนำพาไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ ส่วนผู้ที่มีความคิดแบบ fixed mindset ที่เชื่อว่าความเก่ง ความฉลาด และความสามารถของพวกเขานั้น ไม่สามารถพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ หน้าที่การงานหรือทักษะความสามารถของพวกเขาก็จะเท่าเดิม

เราสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองด้วย growth mindset ได้ไหม ?

growth mindset คือ, growth mindset แปลว่า

หลังจากที่เรารู้ความหมายไปแล้วว่า growth mindset แปลว่าอะไร คราวนี้มารู้ถึงวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองกัน โดยเฉพาะใครที่มีความคิดแบบ fixed mindset และต้องการที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงความคิดตนเองไปสู่ความคิดแบบ growth mindset จะทำอย่างไรได้บ้าง มาดู 10 วิธีที่ทำตามได้ง่ายๆ กันเลย

 1. ยอมรับความไม่สมบูรณ์ในตนเอง เพราะเราทุกคนล้วนมีข้อบกพร่อง มีลักษณะเฉพาะและมีความแปลก ซึ่งความไม่สมบูรณ์ของเรานั้น จะทำให้เรามองตัวเองว่า มีสิ่งไหนที่เราจะสามารถพัฒนาได้ดีขึ้นได้บ้าง
 2. มองความท้าทายเป็นโอกาส เพราะการมีความคิดแบบ growth mindset แปลว่าเราจะแสวงหาโอกาสในการพัฒนาตนเอง และเผชิญกับความท้าทายอย่างกล้าหาญ และเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาส เพื่อให้เราเข้าสู่ประสบการณ์ใหม่ที่จะเป็นการผจญภัยยิ่งขึ้น
 3. มองความผิดพลาดเป็นบทเรียน แทนที่คำว่าล้มเหลวด้วยคำว่าเรียนรู้ เพราะเมื่อเราทำผิดพลาดหรือพลาดเป้าหมาย เราจะไม่ล้มเหลว แต่เราจะได้เรียนรู้ในความผิดพลาดนั้น และพร้อมที่จะแก้ไข และทำให้เราแกร่งขึ้น ไม่กลัวกับความผิดพลาดใดๆ อีก
 4. ลองใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เพราะไม่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะหรือใช้ได้ผลกับทุกคน บางอย่างอาจไม่เหมาะกับเรา ดังนั้น ควรเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีต่างๆ ในการฝึกตัวเองเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆ หรือวิธีโต้ตอบกับกลุ่มคนใหม่ หรือเพื่อสำรวจสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อสามารถค้นพบความสามารถที่เราอาจจะไม่รู้ว่ามีอยู่ด้วยซ้ำ
 5. หยุดขอความเห็นชอบจากผู้อื่น เพราะการอนุมัติจากผู้อื่นมักจะกีดขวางความคิดที่เติบโตได้ เปลี่ยนมาปลูกฝังการยอมรับตนเอง เรียนรู้ที่จะเชื่อใจตัวเอง เพราะเราเป็นคนเดียวที่จะรู้ถึงศักยภาพของตนเอง

growth mindset คือ

 1. ให้ความสำคัญกับกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์สุดท้าย สนุกไปกับกระบวนการเรียนรู้โดยไม่ต้องกังวลหากเราทำสิ่งใดเกินกว่ากรอบเวลาที่คาดไว้
 2. วางเป้าหมาย การปลูกฝังความรู้สึกของเราให้มีจุดมุ่งหมายนั้น ชีวิตของเราจะรู้สึกเหมือนถูกขับเคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์บางอย่าง เราจึงควรรู้ว่าจุดประสงค์หรือเป้าหมายของเรานั้นครอบคลุมถึงอะไร หรือมีสาระสำคัญคืออะไร จากนั้นให้ทำตามจุดประสงค์นั้น ก็จะช่วยให้เราสร้างความคิดแบบ growth mindset ได้
 3. ฟังคำวิจารณ์ เพราะจุดประสงค์ของการวิจารณ์คือเพื่อให้สิ่งต่างๆ ดีขึ้น คนอื่นรอบตัวสามารถเห็นสิ่งที่เรากำลังทำจากมุมมองที่แตกต่างไป และเขาเหล่านั้นอาจมีคำแนะนำที่มีค่าสำหรับเราได้ หากเราเปิดใจรับฟังคำแนะนำจะทำให้เราพัฒนาความคิดได้ง่ายขึ้น
 4. ลดความคิดเชิงเปรียบเทียบ เมื่อไหร่ที่เรามีความคิดเปรียบเทียบ จะทำให้เรามองไม่เห็นคุณค่าของทั้งสองอย่าง และนั่นจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไป เพราะแต่ละอย่างก็อาจจะมีข้อดีในตัวเองที่แตกต่างกันออกไปก็ได้
 5. เรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น หากเราสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นได้ เราก็อาจจะทำผิดพลาดน้อยลง เพราะคนเรามีจุดอ่อนเหมือนกันทุกคน บางครั้งสิ่งนี้สามารถทำให้ความกลัวในการลองสิ่งใหม่ๆ ของเราสงบลงได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความคิดแบบ growth mindset และเป็นหนึ่งในวิธีพัฒนาตนเองได้นั่นเองค่ะ
Inspire Now ! : ได้รู้ถึงความหมายกันไปแล้วว่า growth mindset แปลว่าอะไร ซึ่งทำไม growth mindset จึงมีความสำคัญ ? นั่นก็เพราะว่าหากเรามีกรอบความคิดแบบ fixed mindset นั้น เราอาจหลีกเลี่ยงความท้าทายเพราะมีความกลัวที่จะทำผิดพลาด แต่หากเรามี growth mindset เราจะสนุกกับความท้าทายแม้ว่าจะมีความเสี่ยงก็ตาม และเนื่องจากเราพยายามทำสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ จึงมักจะสร้างทักษะใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น เพราะเราเชื่อว่าเราทำได้และเราก็ลงมือทำจริงๆ นั่นจึงทำให้เราเกิดการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้ค่ะ

DIY INSPIRE NOW ทำให้ฉันเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมใช่ไหม ? ลองมาฝึกพัฒนา growth mindset กันดูนะคะ และอย่าลืมจัดการความเครียดของเราให้ดีขึ้นด้วย เพื่อให้สมองและความคิดของเราปลอดโปร่งพร้อมจะรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองกันค่ะ ♡

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก : psychologytoday.comverywellmind.comskillsyouneed.com

Facebook Comments
Share via

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  เราขออนุญาติใช้คุกกี้นี้เก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นให้กับคุณ

 • คุกกี้การวิเคราะห์

  เราขออนุญาติใช้คุกกี้นี้เก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นให้กับคุณ
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  เราขออนุญาติใช้คุกกี้นี้เก็บข้อมูลต่างๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณ
  Cookies Details

บันทึก
Send this to a friend