กตัญญูต่อพ่อแม่คืออะไร ? ทำแล้วดีต่อชีวิตอย่างไรบ้าง ?!

อย่างที่เรามักจะเคยได้ยินกันอยู่เป็นประจำว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี แต่นิยามคำว่าคนดีนั้นมีรายละเอียดลึกลงไปอีกมากมาย นอกจากความกตัญญูต่อพ่อแม่แล้วยังมีการกระทำสิ่งต่างๆ ต่อบุคคลอื่นๆ ที่ส่งผลให้เราเป็นคนดีมีจิตใจที่ดีได้อีกด้วย เช่น การเข้าใจ เห็นอกเห็นใจคนอื่น หรือ sympathy ซึ่ง sympathy แปลว่าอะไรนั้น สาวๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราเลยนะคะ ส่วนในเรื่องของการ กตัญญูต่อพ่อแม่ นั้นคืออะไร มีความหมายอย่างไร และควรปฏิบัติแบบไหนถึงเรียกว่ากตัญญูนั้น เรามาอ่านบทความนี้กันเลยค่ะ

ความหมายของการ กตัญญูต่อพ่อแม่ ทำแล้วส่งผลดีต่อชีวิตอย่างไร

กตัญญูต่อพ่อแม่, ความกตัญญูต่อพ่อแม่

ในทางศาสนาพุทธนั้นมีหลักคำสอนคือ การที่เราได้ดูแลพ่อแม่ ได้เลี้ยงดูพ่อแม่เป็นการตอบแทนนั้น คือสิ่งที่เรียกว่าความกตัญญู ซึ่งความกตัญญูต่อพ่อแม่เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ การที่เราได้กตัญญูต่อผู้มีพระคุณจะทำให้เราได้รับอานิสงค์ดีๆ ต่อชีวิตของตนเอง ส่งผลให้เจริญก้าวหน้าในชีวิต

คำว่ากตัญญู หมายถึง รู้คุณ ระลึกคุณของผู้มีพระคุณต่อเรา เช่น พ่อและแม่ ครูบาอาจารย์ ญาติพี่น้อง มิตรสหาย เป็นต้น ส่วนกตเวที หมายถึง การตอบแทนบุญคุณ การปฏิบัติตนตอบแทนผู้มีพระคุณ การที่เรามีความกตัญญูและกตเวทีนั้น จึงเป็นเครื่องหมายของคุณธรรมที่เราควรยึดถือและปฏิบัติ

ซึ่งผลดีของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีนั้น นอกจากจะทำให้เราเจริญก้าวหน้าแล้ว ยังทำให้มีแต่คนรักใคร่ ยกย่องสรรเสริญ และคอยให้ความช่วยเหลือยามตกทุกข์ได้ยาก ดังนั้น เราจึงควรปฏิบัติตนเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที ด้วยการรู้คุณคน สำนึกถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณ และรู้จักการตอบแทนต่อผู้มีพระคุณ และเราสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการเริ่มกตัญญูต่อพ่อแม่ก่อนเป็นลำดับแรก

 • กตัญญูต่อพ่อแม่ ควรปฏิบัติอย่างไร

กตัญญูต่อพ่อแม่, ความกตัญญูต่อพ่อแม่

การรู้จักกตัญญูต่อพ่อแม่ของเรานั้น นอกจากระลึกถึงบุญคุณที่ท่านมีให้กับเรามาตลอดชีวิตแล้วนั้น เรายังควรต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณนั้นด้วย นั่นก็คือ การเลี้ยงดูพ่อแม่ให้สุขสบายทั้งกายและใจ เลี้ยงดูท่านอย่างที่ท่านเลี้ยงดูเรามา มาดูวิธีปฏิบัติกันว่าเราสามารถทำอะไรให้ท่านได้บ้างเพื่อแสดงถึงการกตัญญู

 1. เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่

ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะสอนให้ลูกตัวเองเป็นคนไม่ดี หรือทำในสิ่งไม่ดี ท่านมักจะสอนสั่งให้เราเป็นคนดี ประพฤติดี ทั้งต่อตนเองและคนอื่น เราจึงควรเชื่อฟังในสิ่งที่ท่านสอนและนำมาปฏิบัติตาม นอกจากนี้พ่อแม่มักจะพยายามสอนให้เราใช้ชีวิตและให้คำแนะนำมากมายแก่เรา พวกเขาทำเพราะรักเรา ปรารถนาดีต่อเรา และต้องการป้องกันไม่ให้เราทำผิดพลาด แม้ว่าบางครั้งคุณไม่ต้องการทำตามที่พวกท่านพูด แต่คุณก็ควรตั้งใจฟังสิ่งที่พวกเขาแนะนำ หรือหากมีปัญหากับท่านให้พยายามใช้วิธีระงับอารมณ์โกรธ การไม่ทะเลาะหรือโกรธท่านก็เป็นความกตัญญูต่อพ่อแม่อย่างหนึ่งเช่นกัน

 1. ดูแลท่านยามเจ็บป่วย หรือแก่ชรา

เมื่อพ่อแม่แก่ตัวลง อาจมีอาการเจ็บป่วยต่างๆ ตามมาได้ สิ่งที่ลูกอย่างเราควรทำคือ คอยดูแลท่านทั้งในยามเจ็บป่วยและในยามสุขสบาย คอยดูแลหาข้าว ปลา อาหาร และยาให้ท่านกิน รวมถึงทำหน้าที่กตัญญูต่อพ่อแม่ด้วยการพาไปหาหมอในยามไม่สบาย หรือแม้กระทั่งการดูแลรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือที่บ้าน และคอยเลี้ยงดูท่านในยามแก่ชราด้วย นอกจากการปฏิบัติดูแลในเรื่องของการให้ความสะดวกสบายแก่ท่านแล้วนั้น การเอาใจใส่ก็สำคัญ การมีเวลาให้ ทำกิจกรรมร่วมกัน และสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับท่านก็เป็นความกตัญญูที่ทำได้ง่ายๆ เช่นกัน

 1. เมื่อท่านล่วงลับ

ยามท่านยังมีชีวิตอยู่เราสามารถดูแลท่านได้ เมื่อท่านล่วงลับหรือจากไปก็ควรจัดพิธีศพให้ท่านอย่างสมเกียรติ และหมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอย่างสม่ำเสมอ และสวดมนต์แผ่เมตตาให้ท่านด้วยบทสวดมนต์สั้นๆ ก่อนอน นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในการกตัญญูต่อท่านที่เราสามารถทำได้ และจัดว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่คนเป็นลูกควรทำ

 • อานิสงส์ 12 ประการ จากการกตัญญูต่อพ่อแม่

กตัญญูต่อพ่อแม่_, ความกตัญญูต่อพ่อแม่
 1. ทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิต
 2. ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบในการที่จะคิดทำการสิ่งใด
 3. ทำให้มีความอดทน จากการทำสิ่งต่างๆ ได้ดี
 4. ทำให้พ้นทุกข์พ้นภัย
 5. ทำให้แคล้วคลาดภัยในยามคับขัน
 6. ทำให้ได้ลาภโดยง่าย
 7. ทำให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง
 8. ทำให้เป็นคนมีเหตุผลในทุกๆ เรื่อง
 9. ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ
 10. ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต
 11. ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รักษาผู้ที่ทำ
 12. เมื่อมีลูกก็จะได้ลูกที่ดี
Inspire Now ! : ในสังคมยุคดิจิตอล ท่ามกลางกระแสความเจริญของโลกยุคใหม่ อาจทำให้มุมมองและความคิดต่างๆ ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป ให้ความสำคัญกับตัวเองกันมากขึ้น และให้ความสำคัญกับความเจริญทางวัตถุมากขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้วัฒนธรรมของการกตัญญูต่อพ่อแม่ ที่เป็นรากฐานของสังคมที่แข็งแรงได้ลดบทบาทความสําคัญลง หลายคนอาจมีความหลงลืมไป หรือไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้นัก อยากให้ได้ลองหวนกลับมาคิดว่าหากเราไม่ดูแลท่านทั้งในยามมีชีวิตหรือล่วงลับ แล้วใครกันจะเป็นคนดูแล ซึ่งแม้เราจะตอบแทนพระคุณท่านด้วยการปฏิบัติสิ่งต่างๆ เหล่านี้แล้ว ก็ยังนับว่าเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญที่ท่านมีต่อเรามาตลอดชีวิต

DIY INSPIRE NOW ทำให้ฉันเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าใช่ไหม ? ความกตัญญูเป็นสิ่งที่ดี ไม่ว่าใครทำก็จะได้รับอานิสงค์ของมัน หากใครหลงลืมอย่าลืมกลับไปปฏิบัติกับพ่อและแม่ของเรากันนะคะ ♡

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก : botswanayouth.com, liekr.com, mokkalana.com, san-sabai.com

Facebook Comments
Share via

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  เราขออนุญาติใช้คุกกี้นี้เก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นให้กับคุณ

 • คุกกี้การวิเคราะห์

  เราขออนุญาติใช้คุกกี้นี้เก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นให้กับคุณ
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  เราขออนุญาติใช้คุกกี้นี้เก็บข้อมูลต่างๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณ
  Cookies Details

บันทึก
Send this to a friend